Facebook
Google
Borang Pendaftaran Ahli

Borang Pendaftaran Keahlian PKS

Ke Arah Menuju Komuniti Digital

 

A. Maklumat Pemohon

 

 

 

 

 

 


B. Maklumat Ahli Keluarga

 

 

 

 

 


C. Pengakuan Pemohon

  1. Saya mengakui bahawa maklumat mengenai diri saya seperti yang dinyatakan di atas adalah benar, betul dan lengkap.
  2. Saya akan memaklumkan kepada PKS sekiranya berlaku sebarang perubahan butiran mengenai diri saya secepat mungkin.
  3. Saya berjanji untuk mematuhi Perlembagaan serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak PKS.

 

 

 


D. Jenis PembayaranSila buat pilihan pembayaran anda: